Fair Marketing

‘Fair marketing’* gaat over eerlijke verkoop, maar ook over het herstellen, vestigen en behouden van vertrouwen. In producten, diensten en merken. Die vertrouwensband inspireren we. Functioneel. Emotioneel. Altijd voor een duurzame winst. Vooruitgang. Met gelukkige mensen, gegarandeerde privacy, een schonere aarde en meer milieuvriendelijk producerende bedrijven als gedeelde opbrengst. Zo hangt gezond vertrouwen samen met gezond verstand. Dankzij fair marketing. Geen fake. Echt. Fair. Ons geloof.

De Fair Marketing Beweging is een initiatief van Nederlandse marketing- en communicatieprofessionals die zoeken naar nieuwe, eerlijker manieren van marketing. Samen met designers, creatieven en bedrijfskundigen zoeken we naar nieuwe bronnen voor het toetsen en versterken van sociaal-maatschappelijke merkrelevantie. Deze positie willen we bereiken door nieuwe kennis, rollen en tools te ontwikkelen die de sociale samenhang tussen organisaties, mensen en hun omgeving verbeteren en transities helpen versnellen.

*‘Fair marketing’ is een werktitel